Nyhed - 06/09-2021

BeGreen leverer stærkt resultat i årsrapport for 2020/2021

Læs mere...

heading

Om os

BeGreen er en del af Bregentved Gruppen. Bregentved har siden 1746 været i familien Moltkes eje. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed er BeGreen grundlagt på visionen om at bygge den første 100% tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark.

BeGreen er i dag det første selskab, der vil bygge solcelleparker og producere certificeret grøn energi uden nogen form for tilskud og stadig levere attraktive elpriser til forbrugerne og et stabilt, højt afkast til investorerne.

BeGreen forbliver dedikeret i sine projekter og tager ansvar for at drive og styre sine solcelleparker. Derved sikres det, at parkerne producerer problemfrit og udbyder den højeste produktionssikkerhed i markedet.

BeGreen har i 2019 installeret 275 MWp solcelleparker i Danmark. I 2020/2021 vil BeGreen opføre 335 MWp solcellekapacitet yderligere baseret på sin anseelige pipeline af nye projekter i Danmark, Sverige og Polen i de kommende år.

Det er BeGreens mission at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025.

Presse kontakt: Line Leonhard - lal@begreen.dk

Diagram der viser BeGreen's resultater og mål: 275 MWp installeret - 335 MWp udviklet og solgt - 4000 MWp i pipeline

ton årlige CO2e-besparelser i dag

BeGreens mål for reduktion af CO2e-udledninger

ton årlige CO2e-besparelser senest i 2025

Skab en bæredygtig fremtid med BeGreen

Du kan bidrage til overgangen til en grønnere fremtid for de kommende generationer.

BeGreen kan forsyne dig med 100% dokumenteret grøn elektricitet til de laveste faste priser på markedet.

Gardér dig mod risikoen for stigende elpriser med en Elkøbsaftale (PPA) til faste lave priser mange år ud i fremtiden.

Hvis du ønsker din helt egen og unikke solcellepark på din virksomheds matrikel, kan BeGreen bygge og styre den for dig.

Kontakt os for mere info

2 teknikkere under byggeriet på en af vores Tier 1 solcelleparker i Vandel

Vi er fast besluttede på at opbygge et nul-emissionssamfund

Hvis din virksomhed indgår en Elkøbsaftale (PAA) med BeGreen, vil elektriciteten komme fra en ny solcellepark, der er bygget til at levere elektricitet til dig. Vi har en stor pipeline af solcelleparker, som er klar til at blive bygget, hvilket gør det muligt for os at levere grøn energi til dig hurtigt og nemt. Du modtager Grønne Oprindelsescertifikater for al den elektricitet, du køber fra BeGreen.

Vi tilbyder dig den laveste pris på markedet for langsigtede elkøbsaftaler, hvilket giver dig mulighed for at spare penge og beskytte dig mod risikoen for stigende priser i fremtiden.

Kontakt os for mere information

Bliv blandt de første CO2-neutrale kommuner

BeGreen udvikler bæredygtige energiløsninger i samarbejde med kommuner, jord- og grundejere, naboer samt andre lokale interessenter. Den grønne omstilling er vor tids vigtigste udfordring og kræver, at alle i vores samfund arbejder sammen for at nå målet om at reducere CO2-udledningen med mindst 75 % senest i 2030 og 100 % i 2050.

BeGreen tilbyder din kommune muligheden for at blive CO2-neutral. BeGreen arbejder sammen med kommuner for at finde frem til den bedste måde at realisere den grønne omstilling på ved at definere design og placeringer for solcelleparker, så de falder bedst muligt ind i landskabet.

Vores solcelleparker støjer ikke, skaber ikke generende refleksioner og falder i med landskabet som følge af udvælgelsen af den ideelle placering samt beplantning af lokale træarter, buske og planter. Det areal, der anvendes til solcelleparker, vil typisk ændre sig fra traditionel landbrugsjord til en kombination af bæredygtig elproduktion og økologisk fødevareproduktion.

Da arealer brugt til solcelleparker delvist overgår til økologisk fødevareproduktion, og derfor ikke sprøjtes med pesticider, beskyttes grundvandsreserverne under parkerne på den bedst mulige måde. BeGreens solcelleparker sparer årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar, hvilket omtrent svarer til den årlige CO2-udledning for 100 personer, ved at overgå fra traditionelt landbrug til en kombination af elproduktion og fødevareproduktion.

Kontakt os for mere information

Du kan læse om BeGreen’s arbejde med bæredygtighed og vores Bæredygtigheds og ESG Politik her: Bæredygtigheds og ESG Politik

UN Worldgoal 6 Clean water and sanitation
UN Worldgoal 7 Affordable clean energy
UN Worldgoal 9 Industry, Innovative And infrastructure
UN Worldgoal 12 Responsible consumption and production
UN Worldgoal 13 Climate Action
UN Worldgoal 17 Partnerships for the goals

BeGreen bidrager til at nå FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi snakker ikke bare – vi leverer!

Vi søger samarbejde med jord- og grundejere i områder, som BeGreen har udpeget til udviklingen af nye solcelleparker. BeGreens projekter er baseret på et tillidsfuldt samarbejde med jord- og grundejere. Det er for BeGreen absolut afgørende, at vores projekter er baseret på et tillidsfuldt og for begge parter fordelagtigt samarbejde med jord- og grundejere. Med dokumenterede resultater på 610 MWp er BeGreen det selskab, der har størst erfaring med at udvikle solenergiprojekter i Danmark og et af de førende udviklingsselskaber i Nordeuropa.

BeGreens forretning bygger på en stærk overbevisning om, at bæredygtige løsninger kræver samarbejde med jord- og grundejere samt kommuner og naboer for at skabe den bedst mulige løsning til at integrere solcelleparken i landskabet, samtidig med at naturen og vores kulturlandskab beskyttes. Som en del af BeGreens bæredygtige koncept vil der stadig være landbrug på arealet efter opførelsen af solcelleparken.

Bliv partner i den grønne omstilling og opnå en høj, risikofri indtægt fra dine marker i op til 40 år – samtidig med at landbrugsdriften opretholdes. Solenergi kan være den næste afgrøde på din jord i samarbejde med BeGreen!

Kontakt os for mere information

BeGreen koncept for det Gode Naboskab

BeGreen anerkender, at det at blive nabo til solcelleparker for mange naboer giver anledning til mange forskellige spørgsmål og bekymringer. BeGreen har derfor udviklet et sæt retningslinjer, som vi altid prøver at tænke ind i vores projekter i det omfang, det er muligt:

Det første spørgsmål, vi tit hører fra naboer, er: hvorfor lige her? BeGreens udgangspunkt er, at vi altid lægger parkerne i nærheden af de steder, hvor elnettet har kapacitet til at modtage strømmen, og hvor der er mangel på bæredygtig strøm. Det gør vi for at sikre, at samfundets omkostninger til den grønne omstilling bliver så lave som overhovedet muligt. Det er derfor aldrig et tilfælde, at en solcellepark ønskes placeret, hvor den gør. Placeringen er baseret på en meget præcis analyse af, hvor den kan bidrage bedst muligt til samfundets grønne omstilling.


Om vores solcelleparker:

 • Vi ønsker ikke at placere parkerne i nærheden af byer og landsbyer.
 • Solcelleparkerne har en maksimal højde på 3 meter og designes, så landskabspåvirkningen bliver så lille som muligt.
 • BeGreen vælger altid solceller, som ikke giver genskin eller refleksioner.
 • Solcelleparkerne er lydfrie og giver ingen støj eller stråling. Solcellerne sikrer fred og ro i området i mange år.
 • Der foretages altid beplantning rundt om solcellerne i samråd med de berørte naboer.
 • Beplantningen er tæt, læ-givende og vil typisk bestå af naturlige hjemmehørende arter.
 • Indhegning af solcellerne sker typisk bag ved beplantningen, så hegnet ikke på sigt ikke kan ses af naboer. Hegnet konstrueres således, at alle mindre dyr og padder frit kan passere.
 • Solcellerne indrettes således, at der kan drives økologisk fødevareproduktion på de brede græsbræmmer under og imellem rækkerne.
 • Solcellerne giver betydelig forøgelse af biodiversiteten på arealet. Arealerne virker som grønne, økologiske korridorer i landskabet.
 • BeGreen sikrer, at større dyr fortsat kan komme igennem landskabet via vildtkorridorer som anlægges, hvor dyrene normalt færdes over terrænet.
 • Grundvandet beskyttes de næste mindst 40 år.
 • BeGreen står for driften af anlæggene i mindst 20 år og sikrer herved et langsigtet samarbejde med naboerne og myndighederne.
 • For alle parker med lokalplan fra juni 2020 eller nyere, tilbyder vi alle naboer, som er bosiddende mindre end 200 meter fra solcellerne:
  • Gratis og dokumenteret bæredygtig strøm i mindst 40 år – så længe anlægget består.
  • Erstatning for eventuelt værditab af deres ejendomme.
 • BeGreen sikrer, at der altid er sat penge af til fuldstændig oprydning og tilbageførsel af arealerne efter endt energiproduktion.

Kontakt os for mere information

MWp siden vi startede

Det er BeGreens mål at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025.

MWp senest i 2025

Karriere

Vi leder altid efter gode talenter. Hvis du er interreseret i at blive medarbejder hos BeGreen, kan du sende dit cv og ansøgning til contact@begreen.dk.

Du kan se de ledige stillinger her:

Senior Legal Manager søges til BeGreen

Er du uddannet advokat? Og brænder du for at være en del af et team i en hurtigt voksende virksomhed, der arbejder målrettet med at gøre Danmark mere grøn? Så er jobbet som Senior Legal Manager hos os i BeGreen A/S måske noget for dig.

Læs mere her...

Legal Manager søges til BeGreen

Er du uddannet jurist eller cand.merc.jur? Og brænder du for at være en del af et team i en hurtigt voksende virksomhed, der arbejder målrettet med at gøre Danmark mere grøn? Så er jobbet som Legal Manager hos os i BeGreen A/S måske noget for dig.

Læs mere her...